Sluiten

Uw winkelwagen

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Hibboux Europe GmbH. De termen “Hibboux”, “wij”, “ons” en “onze” die op deze website worden gebruikt, verwijzen naar Hibboux Europe GmbH. Hibboux biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten hierin, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden, beleid en mededelingen.

Door onze website te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, gaat u akkoord met onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief die aanvullende algemene voorwaarden en bedrijfsvoorwaarden. beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die via een hyperlink aan deze website zijn gekoppeld. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten of verkopers zijn, en/of degenen die inhoud bijdragen.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door delen van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, heeft u geen toegang tot de website en kunt u geen diensten gebruiken. Waar deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Nieuwe functies of tools die aan deze online winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de Website na het plaatsen van dergelijke wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze online winkel wordt gehost op Shopify Inc., dat ons het online e-commerceplatform biedt waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen. 

SECTIE 1 – ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de wettelijke leeftijd voor volwassenheid heeft in de staat of provincie waar u woont, of dat u ten minste de wettelijke leeftijd voor volwassenheid heeft in de staat of provincie waar u woont, en dat u ermee instemt aan al uw minderjarige familieleden kunnen deze website gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (zoals auteursrechtwetten).

Het is verboden wormen of virussen of code van destructieve aard te verzenden.

Schending van een van de Algemene Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke stopzetting van de aan u geleverde diensten.

SECTIE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen, inclusief (a) transmissies via verschillende netwerken, en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen of doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden, zonder dat hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons is verkregen.

De kopjes in deze Overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en zijn niet bedoeld om deze Algemene Voorwaarden te beperken of anderszins te beïnvloeden.

SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. De inhoud van deze website zijn niet-bindende aanbiedingen en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire informatiebronnen te raadplegen die nauwkeuriger, vollediger of actueler zijn. Als u vertrouwt op de inhoud van deze website, doet u dit geheel op eigen risico.

Deze website kan historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om op de hoogte te blijven van wijzigingen op onze website.

SECTIE 4 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN

Sommige van onze producten of diensten zijn exclusief verkrijgbaar via onze website. Deze zijn beperkt beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild onder ons retourbeleid.

Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van de producten in onze online winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de correcte weergave van kleuren op uw scherm.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografisch gebied of rechtsgebied. Wij oefenen dit recht van geval tot geval uit. Wij behouden ons het recht voor om producten en diensten slechts in beperkte aantallen aan te bieden. Alle productbeschrijvingen of prijzen kunnen naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om producten op elk moment stop te zetten. Het aanbod van producten of diensten op deze website is niet van toepassing voor zover dit wettelijk verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of iets anders dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTUREER- EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de hoeveelheden die door een individu, huishouden of per bestelling zijn gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen van invloed zijn op bestellingen die zijn geplaatst door en onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we uw bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat aan ons is verstrekt op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze online winkel. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, zoals uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

HOOFDSTUK 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.

U erkent dat toegang tot dergelijke tools wordt verleend “zoals het is” en “zoals beschikbaar” zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie. U moet ervoor zorgen dat u bekend bent met de tools die door de relevante externe aanbieder(s) worden geleverd en dat u hun algemene voorwaarden goedkeurt.

Mogelijk bieden we in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aan via de website (zoals de release van nieuwe tools en hulpprogramma's). Deze zijn dan ook onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 – LINKS MET DERDEN

Sommige inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen items van derden bevatten.

Links van derden kunnen u naar hun site leiden, die niet aan ons is gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van deze sites en wij geven geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor inhoud of websites van derden, of voor inhoud, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen die verband houden met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpmiddelen, inhoud of andere transacties die plaatsvinden in verband met websites van derden. Lees deze zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het beleid en de praktijken van deze derde partijen begrijpt voordat u transacties aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de betreffende derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

In het geval dat u, op ons verzoek, bepaalde inzendingen (zoals inzendingen voor wedstrijden) of ongevraagd online, per e-mail, per post of op andere wijze creatieve ideeën, suggesties, aanbiedingen, plannen of andere inhoud (gezamenlijk 'opmerkingen') verzendt '). ), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder enige beperking, alle opmerkingen die u naar ons stuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins op elk medium kunnen gebruiken. We zijn niet verplicht, nu of in de toekomst, om (1) eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen, of (3) op eventuele opmerkingen te reageren.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met intellectuele eigendomsrechten. De eigendomsrechten van een partij schenden of deze Gebruiksvoorwaarden.

U garandeert dat uw opmerkingen de rechten van derden niet schenden, zoals auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere individuele of eigendomsrechten. U garandeert verder dat uw opmerkingen geen lasterlijke of anderszins onwettige, beledigende of obscene inhoud zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen verzenden die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of derden worden geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Op de verzending van persoonlijke gegevens via de onlineshop zijn onze voorschriften inzake gegevensbescherming van toepassing.

SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN ONTBREKENDE INFORMATIE

Af en toe kan er informatie op onze website staan ​​met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. We behouden ons het recht voor om dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u een bestelling hebt geplaatst ). hebben).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website, zoals prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve zoals vereist door de wet. Zelfs als er een specifieke update- of vernieuwingsdatum wordt vermeld, mag er niet van worden uitgegaan dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 – GEBRUIKSVERBODEN

Naast de andere gebruiksverboden uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, mag u de Website of de Inhoud ervan ook niet gebruiken voor een van de volgende doeleinden:

(a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te werven of om onwettige activiteiten uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, wetten of lokale verordeningen; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te verstoren of te schenden; (e) het lastigvallen, beledigen, misbruiken, schaden, belasteren, in diskrediet brengen, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verspreiden;

(g) om virussen of andere soorten malware te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze worden of kunnen worden gebruikt en die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) voor het verzenden van spam, phishing, pharming, pretexting, spidering, crawling of scraping van e-mails; (j) voor obscene of immorele doeleinden, of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de gebruiksverboden overtreedt.

SECTIE 13 – DISCLAIMER, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat het gebruik van de dienst nauwkeurige of betrouwbare resultaten zal opleveren.

U stemt ermee in dat wij de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen opschorten of de service op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen beëindigen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden aan u geleverd “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld), zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling, die omvat impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Hibboux of een van onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiehouders aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten of besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade onder het contractrecht, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins voortkomend uit uw gebruik van de Service of producten die via de Service zijn gekocht, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, verlies of schade van welke aard dan ook. als gevolg van het gebruik van inhoud die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst (of Producten), zelfs als de aandacht is gevestigd op het optreden van dergelijke verliezen en schade.

Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

SECTIE 14 - AUTEURSRECHT

Alles op deze website, inclusief afbeeldingen, illustraties, audio- en videoclips, is beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van en beheerd worden door Hibboux. Hibboux is eigenaar van de licentie om het gedeelde werk te gebruiken. Er wordt toestemming verleend om delen van deze website elektronisch te kopiëren of af te drukken met als doel het plaatsen van een bestelling bij Hibboux of het kopen van Hibboux-producten. U mag delen van de inhoud van verschillende delen van de Website bekijken en, met inachtneming van eventuele voorwaarden of beperkingen die uitdrukkelijk zijn vermeld met betrekking tot bepaalde inhoud, downloaden of afdrukken, uitsluitend voor uw eigen, niet-commerciële doeleinden of met het doel een bestelling bij Hibboux te plaatsen. of het kopen van Hibboux-producten. Elk ander gebruik, zoals reproductie, distributie, tentoonstelling of overdracht van de inhoud van deze website, is ten strengste verboden, tenzij met toestemming van Hibboux.

SECTIE 15 - HANDELSMERKEN

De handelsmerken, logo's en dienstmerken die op deze website voorkomen, zijn eigendom van Hibboux. Geen gebruik van de handelsmerken, logo's of dienstmerken is toegestaan ​​zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hibboux.

SECTIE 16 - VRIJWARING

U stemt ermee in Hibboux en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiehouders, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten ter verdediging. tegen claims van derden die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 17 - ONGELDIGHEID

Als een rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin worden toegepast voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, waarbij het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, en een dergelijke rechterlijke beslissing wordt niet geacht gevolgen te hebben voor de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 18 - BEËINDIGING

In alle opzichten blijven de verplichtingen en aansprakelijkheden die door de partijen zijn aangegaan, van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht totdat en tenzij ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Service niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u onze website niet langer bezoekt.

Als wij, naar eigen goeddunken, vaststellen dat u enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet heeft nageleefd of momenteel niet naleeft, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en bent u ons alle bedragen verschuldigd die zijn opgebouwd tot en met inclusief de datum van beëindiging; Wij kunnen u ook de toegang tot onze Dienst (of een deel daarvan) weigeren.

SECTIE 19 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het onvermogen van ons om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site zijn geplaatst met betrekking tot de Service vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en beheersen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of huidige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als of geschreven tussen ons (inclusief, zonder beperking, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet tegen de opstellers van deze Gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd.

SECTIE 20 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij de Service aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Duitse wetgeving.

SECTIE 21 – WIJZIGINGEN IN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest actuele versie van deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze website raadplegen.

Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de Website na het plaatsen van dergelijke wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

SECTIE 22 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunt u per e-mail sturen naar het volgende adres: service@hibboux.de

Recent bekeken

Wat zoek je?